Trước khi nghỉ việc phải báo trước bao nhiêu ngày

112 Lượt xem

Theo quy định của pháp luật thì thời gian báo trước nghỉ việc của các loại hợp đồng khác nhau, tuy theo tính chất và đặc thù công việc; nhiều đơn vị/doanh nghiệp trước khi nghỉ việc có thể thông báo bằng miệng còn một số công ty/tập đoàn khác lại bắt buộc phải có văn bản. Tuy nhiên, vấn đề này được quy định cụ thể như sau:

Trước khi nghỉ việc phải báo trước bao nhiêu ngày

Có rất nhiều công ty khi quản lý nhân sự rơi vào trường hợp, trước khi nghỉ việc nhân viên không báo trước với công ty, việc này khiến nhiều công ty rơi vào tình trạng bị động. Để tránh những tình huống đó xảy ra, trước khi kí kết hợp đồng giữa hai bên nhà tuyển dụng phải đặt làm rõ vấn đề “Trước khi nghỉ việc phải báo trước bao nhiêu ngày” nếu một trong hai bên vi phạm thì sẽ phải chịu những trách nhiệm gì? thời gian báo trước là cần thiết để công ty tìm người thay thế thích hợp và cũng như để nhân viên xin nghỉ có thể bàn giao công việc, hướng dẫn người mới và việc này cần được làm rõ ràng với biên bản bàn giao công việc với xác nhận của người quản lý.

Nghỉ việc phải báo trước bao nhiêu ngày

Theo khoản 2 Điều 37 Bộ luật Lao động 2012 quy định về thời gian báo trước khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

Khi người lao động, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp khi không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày.

nghỉ việc phải báo trước bao nhiêu ngày

 

Hình phạt đối với các trường hợp thông báo nghỉ việc không đúng luật

Nếu người lao động không thông báo nghỉ việc làm trái với quy định thì phải chịu một trong những hình phạt sau đây:

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời gian báo trước khi nghỉ việc thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động.

Còn trong trường hợp người lao động (nhân viên) chấm dứt hợp đồng đúng theoquy định của pháp luật thì sau 07 ngày công ty phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, đối với những trường hợp đặc biệt có thể kéo dài hơn nhưng không được quá 30 ngày.

Với những chia sẻ thông tin về vấn đề “Xin nghỉ việc phải báo trước bao nhiêu ngày” hi vọng sẽ hữu ích cho các bạn. Hi vọng cả hai bên sẽ có những giải pháp hữu ích tránh những tranh chấp đáng tiếc xảy ra.