Xây dựng cơ chế và quy chế trả lương trong doanh nghiệp

1747 Lượt xem

Cơ chế trả lương luôn là mối quan tâm hàng đầu của người lao động trong doanh nghiệp. Một cơ chế trả lương phù hợp có tác dụng nâng cao năng suất và chất lượng lao động, giúp doanh nghiệp thu hút và duy trì được những cán bộ, nhân viên giỏi.

Các bước xây dựng quy chế lương

Xây dựng quy chế lương cần phải có phải có những bước làm cụ thể và được tiến hàng theo một trình tự như sau:

Bước 1: Xác định đơn giá và quỹ tiền lương kế hoạch cả năm

quy chế lương

Trong bước này bạn phải tính toán được doanh nghiệp cần phải chi bao nhiêu cho tiền lương và tỷ lệ trên doanh thu là bao nhiêu và đó chính là đơn giá tiền lương trong năm. Đơn giá này sẽ là cơ sở để bạn xác định lương cơ bản các nhóm chức danh, căn cứ để tính lương khoán trên doanh thu hay đơn vị sản phẩm.

Bước 2: Xây dựng hệ thống chức danh và hệ số dãn cách

Ở bước này, bạn có thể dựa trên năng lực thật của nhân viên để xây dựng các hệ số. Bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng đến hệ số dãn cách giữa các vị trí chức danh sao cho đảm bảo sự hợp lý giữa người cao nhất và thấp nhất trong công ty và các vị trí liền kề. Trong doanh nghiệp nhà nước cần nắm rõ hệ số lương là gì để khi tính lương sẽ nhân theo hệ số, chức danh... từ đó sẽ tính được lương chính xác của từng cán bộ, công viên chức.

Bước 3: Xác định các thức tính trả lương đến từng lao động

Dựa trên tính chất và đặc thù công việc mà bạn có thể áp dụng một cách tính trả lương cho phù hợp. Lương cố định có thể áp dụng cho các vị trí hành chính, lương khoác áp dụng cho những vị trí trực tiếp sản xuất sản phẩm hoặc tạo ra doanh thu. Bạn cũng có thể áp dụng cả hai cách tính lương, tức là vừa có phần lương cố định vừa có phần lương khoán nhằm tận dụng ưu điểm của cả hai hình thức.

quy chế lương

Bước 4: Xây dựng hệ thống đánh giá hoàn thành công việc, khen thưởng xử phạt

Để tạo ra sự công bằng vàn văn minh hầu hết trong nội bộ công ty đều có nội quy riêng. Trong xây dựng quy chế lương bạn cũng nên áp dụng hình thức thưởng phạt để mang tính khuyến khích tạo động lực cho những nhân viên giỏi phát triển, nhân việc yếu phát huy và học hỏi.

Bước 5: Xây dựng chính sách riêng biệt

Người lao động cần được biết rõ về quy trình tính lương và thời điểm học được trả lương hàng tháng. Bên cạnh đó, quy chế cần xây dựng lên chính sách đặc biệt để đối đãi với những nhân viên giỏi; ví dụ như chế độ lương cho nhân viên trong thời kỳ thai sản, lương làm thêm giờ, lương cử đi học bồi dưỡng năng lực cho nhân viên…

Bước 6: Ban hành, áp dụng và liên tục đánh giá, sửa đổi, bổ sung Quy chế

Quy chế cần được viết ngắn gọn, súc tích dễ hiểu. Trong quá trình thực hiện cần phải bổ sung hoặc sửa đổi nếu thấy hợp lý…

Hi vọng, với những chia sẻ trên sẽ hữu ích cho bạn. Chúc các bạn xây dựng quy chế lương cho doanh nghiệp thành công.